Co Shopeca umí

Prodej produktů a produktových variant
Personalizované cílení reklamy
Automatizované informování zákazníků
Fakturace, sklady, EET
Zákaznická segmentace
Integrace s externími systémy
Automatizované procesy
Inovace a naslouchání zákazníkům